Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Full Code Game. Chính sách bảo mật của chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp, ví dụ như đăng ký thành viên hoặc đăng ký nhận bản tin.

Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và các thông tin khác mà bạn chọn cung cấp. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu, như thông báo về bài viết mới, cập nhật game và các hoạt động trên trang web.

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Cookie giúp chúng tôi ghi nhớ thông tin đăng nhập và tuỳ chỉnh nội dung hiển thị. Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt nếu không muốn chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi thông tin cá nhân của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để ngăn chặn truy cập trái phép và tiết lộ thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền truy cập vào thông tin cá nhân và yêu cầu họ tuân thủ các quy định bảo mật.

Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của pháp luật.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các thay đổi trong chính sách bảo mật.

Cập nhật gần nhất: Th8 4, 2023